Kültür Sanat

Sanat psikoterapi atölyelerinde üretilen eserler sergilenecek

28-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek sergide sanat psikoterapi atölyelerinde fotoğraf, resim, seramik, ebru ve el sanatları eserleri sergilenecek.

Sanat psikoterapi atölyelerinde üretilen eserler sergilenecek

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisi’nde yürütülen  “Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programında” tedavinin önemli bir ayağını oluşturan sanat psikoterapi atölyelerinde üretilen eserler sergilenecek.

İstanbul Üniversitesi  İstanbul Tıp Fakültesi, Dekanlık Sergi Salonu'unda 28-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek sergide sanat psikoterapi atölyelerinde fotoğraf, resim, seramik, ebru ve el sanatları eserleri sergilenecek.

İÜ İTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhan Eren, sergi hakkında şu açıklamada bulundu; "Birçok ülkede ayrı bir meslek alanı olarak tanımlanan sanat psikoterapileri, sağlık ve ruh sağlığı alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Resim, müzik, . dans, drama, fotoğraf gibi çeşitli sanat dallarına yönelik geliştirilen tekniklerle ruhsal bozukluk tanısı almış bireylerin iyileşme ve rehabilitasyonunda çeşitli yararlar sağlanmaktadır.  Ülkemizde de, İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisi’nde bu konuda eğitim almış uzmanlarla, uzun yıllardır tedavinin bir parçası olarak sanat psikoterapi atölyeleri yürütülmektedir. Bu atölyelerde hastaların, duyumsal, duygusal, bedensel, algısal birçok açıdan kısıtlanmışlığını azaltarak yabancılaşma ve toplumdan kopmalarını önlemek, hastalığın kronikleşmesine engel olmak, depresyon, stres ve kaygı ile başa çıkmalarına yardımcı olmak, hastaların öz-gücünü geliştirerek daha sağlıklı yollarla kendilerini ifade etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Kökleri insanlık tarihi kadar eski olan sanat ilk ifade araçlarındandır. Katılımcıların zengin iç dünyalarını yansıttıkları eserlerin yer aldığı bu serginin hasta kimliği yerine, üreten/sanatçı kimliğini oluşturmaya ve katılımcıların öz-gücünü harekete geçirmeye katkı sağlayacağını düşünmekteyiz"

Sergi Açılış Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı
Sergi Yeri: İÜ İTF Dekanlık Sergi Salonu

Yorumlar