Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Mevlana'dan endişe çağı için umut aşısı

09 Aralık 2018 Pazar
Mevlana'dan endişe çağı için umut aşısı
Mevlana'dan endişe çağı için umut aşısı

Modern zamanların bilgi çağı, uzay çağı, atom çağı olduğu doğrudur; ama aynı zamanda da bir umutsuzluk başka deyişle bir endişe çağıdır. Mevlânâ’nın mesajı ise endişe çağı için tam bir “umut aşısı”.

Öyle bir umut ki asla tükenmez bir kaynaktan getiriyor:

Kendimi gördükçe, kendi gücüme güvendikçe zayıfım, gücüm-kuvvetim yok; bütün zayıflardan da daha zayıfım; bütün çaresizlerden de daha çaresizim. Ama bakışımı, görüşümü değiştirdim de kendimi görmedim, senin lûtfunu, senin yardımını gördüm mü, ‘O gün yüzler parlar, güzelleşir ve rablerinin lütfunu bekler’ (Kıyamet Suresi, 22-23) hükmünce niçin zayıf olayım; niçin çaresiz olayım; niçin çaresizlere çare bulmayayım?”

(Mevlânâ, Mecâlis-i Seb’a, çev. A. Gölpınarlı, 2010, İnkılap Kitabevi)

46'lık Dergisi'ndeki yazımdan

🔻 46'lık, Fikir, Sanat, Edebiyat ve Psikoloji Dergisi.
🔻 46'lık vizyoner ve enerjik genç bir ekip tarafından çıkarılıyor. Genel Yayın Yönetmeni klinik psikolog öğretim görevlisi Kahraman Güler.
🔻 46'lık D&R'larda yerini almış.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com