Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Kudüs, Kıyamet Savaşı ve üçüncü kehanet

10 Aralık 2017 Pazar
Kudüs, Kıyamet Savaşı ve üçüncü kehanet
Kudüs, Kıyamet Savaşı ve üçüncü kehanet

Amerikan Başkanı Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararının arkasında Protestanlar arasında yaygın Mesih Krallığı inanışı yatmaktadır. Bu inanışa göre Mesih'in gelişi ile Kıyamet arasında bin yıllık Mesih Krallığı hüküm sürecektir yeryüzünde.

Protestan inanışına göre Armageddon'da İsrail karşıtı Yecüc ve Mecüc taraftarları ile İsa Mesih taraftarları savaşacaktır. Amerika İsrail'e destek veriyor ki Tanrı Mesih'i göndersin ve bin yıl sürecek Krallık kursun. Protestan inanışı böyle.

Protestanların inancına göre Tanrı'nın Mesih'i yeryüzüne göndermesi için Kudüs'te Harem-i Şerif'teki mevcut Mescid-i Aksa'yı ve Kubbetu's-Sahra camiinin yıkılıp yerine Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesi şarttır. Bu inanca “Tanrısal Mutluluk Çağının Arifesi” adı verilmektedir.

William Martin, Foreing Policy Dergisi'ndeki yazısında bu inanışı şöyle açıklıyor:
"Bu doktrine göre, Kudüs’teki (Süleyman) tapınağın yeniden inşası da dahil İsrail ulusunun tam olarak yeniden kurulmasının Mesih’in ikinci gelişini sağlayacağına ve onun mutluluk döneminin kuruluşunu başlatacağına inanılır. Bu nedenle Tanrı’nın planına karşı gelmek istemeyen Hıristiyanlar İsrail’i desteklemek zorundadır." (William Martin, Hıristiyan Sağı ve ABD’nin Dış Politikası, Foreing Policy Dergisi, Bahar 1999 sayısı, Türkiye baskısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. s. 62–76)

PROTESTAN HIRİSTİYANLARIN İNANIŞINA GÖRE KIYAMET SAVAŞI ÇOK YAKINDA

Kitab-ı Mukaddes Şirketi'nin yayımladığı Kitab-ı Mukaddes yorumundan bir sayfa. İsrail'in kuruluşuyla birlikte Mesih'in yeryüzüne gelişinin çok yakın olduğunu ileri sürüyor. (Duncan Heaster, İncil’in Temelleri, İstanbul, 2000, Kitabı Mukaddes Şirketi Yayınları)

Türkiye'de faaliyet gösteren Protestan misyoner örgütlerin önemli liderlerden biri olan Daniel Wickwire tarih veriyor: Armageddon Savaşı 2018'de diye. (Wickwire, Fırat Nehri'nin sularının GAP Projesi'yle kontrol alınmasını da bir kanıt olarak ileri sürmekte)

Ancak Yahudilerin beklediği Mesih, İsa değil, Davud soyundan bir kraldır. Yahudi eskatolojisine göre Mesih, Gog ve Magog'a (Yecüc ve Mecüc'e) karşı verdiği savaşı Yahudilerin Sukot/Çardak Bayramı günü kazanır. Böylece yeryüzünde kendilerini "Tanrı'nın Oğulları" olarak gören Yahudilerin 1000 yıllık egemenliği başlar..

Siyon İnancı

"Mesih'in Gelişi" ve "Kıyamet Savaşı" inancı, yalnızca Yahudi ve Protestan Hıristiyanlar açısından değil, yeryüzünde yaşayan her insan ama özellikle de biz Türkler açısından da büyük önem taşı­
maktadır.

Başka bir deyişle, "Yahudi ve Protestan Hıristiyanların  'Mesih'in Gelişi' ve 'Kıyamet Savaşı' inancından bize ne! Herkes kendince inansın işte!"deme şansımız yok! Niçin?

Çünkü Yahudi ve Protestan Hıristiyanların bu inancına göre Mesih'in yeniden yeryüzüne gel(ebil)mesi için Üçüncü Kehanet'in gerçekleş(tiril)mesi gerekmektedir. Yahudi ve Protestan Hıristiyanlar bu kehaneti Tanrı'nın Kitab-ı Mukaddes'te açıkladığı plan olarak görürler.

Nedir Üçüncü Kehanet?

Üçüncü Kehanet'in iki koşulu vardır:

• İsrail'in vaadedilmiş topraklara (Eretz Israel) ulaşması gerekir.

"Eretz Israel projesi" Türkiye için bir tehdittir. Bunu görmek için Eretz Israel'in sınırlarına değinmeliyiz. Yahudi araştırmacı Is­rael Shahak, "Jewish History, Jewish Religion" adlı eserinde
"Tevratsal Sınırları" (Biblical Borders) şöyle açıklar:
"İsrail topraklarının Tevratsal sınırlarını gösteren farklı harita­lar içinde en büyük sınırlara sahip olan versiyon, şu bölgeleri içi­ne alır: Güneyde tüm Sina Yarımadası ve buna ek olarak Kuzey Mısır'ın Kahire'ye kadar uzanan bir parçası; doğuda, Ürdün'ün tamamı ve Suudi Arabistan'ın kuzey bölgesi, Kuveyt'in tümü ve Irak'ın çok büyük bir bölümü; kuzeyde Lübnan'ın ve Suriye'nin   tamamı ve BUNA EK OLARAK TÜRKİYE'NİN VAN GÖLÜ'NE KADAR UZANAN BÜYÜK BİR PARÇASI (TÜRKİYE'NİN GÜ­NEYDOĞUSU) VE BATIDA KIBRIS. Başta Gush Emunim ol­mak üzere kimi etkili radikal gruplar, söz konusu coğrafyanın İsrail tarafından fethedilmesini istemekle kalmamakta, bu fet­hin ilahi bir emir olduğuna inanmaktadırlar"

Vaadedilmiş Topraklar konusunda Yahudiler yalnız değil. Yahu­diler bu konuda Radikal Protestanların tam desteğine sahiptir. Başkan Bush'un uluslararası müdahale amacıyla kurdurduğu"Etik ve Dini Öz­gürlük Komisyonu"nun (Ethics and Religious Liberty Commission) başkanı Richard Land, İsrail'e verdikleri desteği şöyle açıklıyor: "Evanjelikler'in desteği, Vaadedilen Topraklarla izah edilebilir. İncil'e göre Allah, bu toprakları ebediyen Yahudilere vereceğini vaadetti. Onlara göre Allah Yahudileri kutsayanları kutsayacak, lanetleyenleri de lanetleyecek"  

Üçüncü Kehanet'in ikinci koşuluna göre Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetu's-Sahra'nın yıkılıp yerine Süleyman Tapınağı'nın inşa edilmesi gerekir.

Bu inanç Hıristiyan literatüründe "Hıristiyan Siyonizmi" olarak tanımlanmaktadır. Bu inanç gereği
"Hıristiyan Siyonizmi", "Yahudi Siyonizmi"ni sonuna kadar desteklemeyi öngörür.

Hıristiyan Siyonistler üzerine önemli yazılar yazan Jane Lampman'ın verdiği bilgiler, bu inancın uluslararası politik bir projeye dönüştürülmesi konusunda dikkate değer ipuçları içermektedir:
Jane Lampman  "Hıristiyan Siyonistler, Hıristiyanların rolünün İsrail'i içtenlikle  yeniden canlandırmak ve Tekvin bölümündeki Tanrı'nın mesajına uymak olduğunu ileri sürüyorlar: 'Ben seni kutsayanları kutsayacağım ve sana lanet edenleri lanetleyeceğim.' (Tekvin 12:3)
Hıristiyan Siyonistler, son yirmi yılda İsrail'e milyonlarca dolarlık bağış akıttılar, Likud ve genişletilmiş 'Büyük bir İsrail' isteyen diğer İsrailli politikacılarla güçlü bir ittifak kurdular ve ABD'nin benzer bir siyaset izlemesi için toplumsal gayretleri seferber ettiler.

AMERİKA VE TRUMP, 3. DÜNYA SAVAŞI MI İSTİYOR!?

Amerikan Başkanı Trump bugün Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmeye hazırlanıyor. Bu hamle İslam Dünyası ile Amerika arasında şiddetli bir depreme yol açacaktır.

İsrail, 30 Temmuz 1980'de tek taraflı olarak Kudüs'ü başkent ilan etti. BM Güvenlik Konseyi, 20 Ağustos 1980'de 478 sayılı kararıyla Kudüs'ün statüsünü değiştiren bütün eylemlerin "geçersiz" ve yasadışı" olduğunu ilan etti.

En soldaki harita, Yıl 1946 yeşil alan Filistin, beyaz alan İsrail; 2000 yılında harita tam tersine dönmüş.

Meraklısına geniş bilgi için bkz., Ali Rıza Bayzan, Türkiye'de Amerikan Misyonerleri / Armageddon: Kehanet mi, Teo-Politik Bir Proje mi? 2006, Bilgi Yayınevi. Bu kitabın baskısı kalmadı, şu linkten pdf olarak indirilebilir: http://yadi.sk/d/2A9RkslSmRabb

Ali Rıza Bayzan, Küresel Vaftiz (3. baskı 2007, IQ Yayıncılık). Kitabın baskısı kalmadı. Bu kitabımın baskısı kalmadı, şu linkten pdf olarak indirilebilir: https://yadi.sk/d/EaoxatrGsGrWJ

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com