Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

İnsanî kanaatler mutlak doğru değildir

13 Mart 2018 Salı
 İnsanî kanaatler mutlak doğru değildir
İnsanî kanaatler mutlak doğru değildir

BAZI İLAHİYATÇI HOCALARIN GÖRECELİLİK AŞISINA İHTİYACI VAR!

27 Ekim 2015'te yazdığım bir yazıyı hiç değiştirmeden tekrar paylaşmak istiyorum:

🔻 Bir çok insanın sandığının aksine Din, Matematik gibi pek az yorum gerektiren bir şey değildir. Din'de yorumun çok geniş bir alanı vardır. Tabi yorumların yetkin insanlar tarafından yapılması gerekir. Yorum alanının genişliği nedeniyle ilahiyat alanında eleştirilerini ve tartışmaların olması olağan bir durumdur.

🔻 Yorumlar nihayetinde "İlahî bir hüküm" değil "insanî bir kanaat"tir. İnsanî kanaatler, bir görüştür, mutlak doğru değildir, göreceli doğrudur.

🔻 İmam Azam Ebu Hanife bu göreceliliği şöyle vurgular: "Bizim düşüncemiz bir görüşten ibarettir ve elde ettiğimiz en güzel görüştür. Birisi bizim görüşümüzün daha güzelini ortaya koyarsa, bizden çok ona uyulması gerekir." (Muhammed Ebu Zehra, İslam'da Siyasi, İtikadi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi, çevirmen: Prof. Dr. Abdulkadir Şener, İstanbul, Hisar Yayınları, s. 354)

🔻 İlahiyat alanında Ebu Hanife'nin vurguladığı böyle bir görecelilik aşısına gereksinim var. Çünkü görüş ve yorumlarını mutlak doğru sayma heveslisi ilahiyatçı hocamız çoook. Hocalar arasındaki birbirine hakarete varan, hatta birbirini dinden çıkmakla suçlayan tartışmaların bir nedeni budur.

Resim: Escher'in (ö. 1972) Görecelilik tablosu

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com