Ali Rıza Bayzan Ali Rıza BayzanSufi ile Terapist

Hz.Hüseyin'in Kerbela'ya gidiş amacı

01 Ekim 2017 Pazar
Hz.Hüseyin'in Kerbela'ya gidiş amacı
Hz.Hüseyin'in Kerbela'ya gidiş amacı

Çocukluğumda Hz Hüseyin'i ve Kerbela'yı anlatan pek çok kitap okumuştum.

Çocuk aklımla hep Hz Hüseyin'in şehit olacağını bile bile Kerbela'ya gidişinin anlamını hep merak ederdim.

 Hz Hüseyin şöyle açıklıyor amacını: "Eğer ben gitmezsem, bu ümmette bir daha hiç kimse, haksızlığa karşı çıkmayacaktır."

BİR İNSANLIK DESTANIDIR AŞURA

10 Muharrem, başta Hz. Hüseyin olmak üzere çoğu Ehl-i Beyt'ten 70'i aşkın masumun Kerbelâ’da Emevi Sultanı I. Yezid'in (Allah'ın laneti üzerine olsun) askerleri karşısında canlarıyla bir insanlık destanı yazdığı gündür.

Bunun için kalbinde iman taşıyan herkes için 10 Muharrem bir hüzün günüdür.

Hz Hüseyin için, İslam Peygamberi “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım” der, “cennet gençlerinin efendisi” olduğunu bildirir.

Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye yürüyüşü hak ve adalet içindi. Hz. Hüseyin, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı meydan okumuş, şehit olmuş ama şehadetiyle zalimlere üstün gelmiştir.

Fuzuli, Hüseyin'in şehit edilişiyle ilgili olarak günümüz diliyle şöyle yazar:  "Melek, insan, cin, vahşi hayvanlar, kuşlar, akıl, nefis, unsurlar, gökler, yüce, alçak, dişiler, erkekler, kısacası, dünyadaki bütün yaratıklara şehid Hüseyin’in yasını tutmaları buyrulmuştur; hepsi, sûr üfleninceye kadar yakınıp dursunlar. Bu musibetten haberi olmayan kişi, Hazret-i Peygamberin şefaatinden yoksun kalsın; ceza günü ulu Allah'ın lütuflarına kavuşamazsın!"

Orijinali:
Hükmdür kim cemî’i halk-i cihân
Melek ü ins ü cinn ü vahş ü tuyûr
Akl ü nefs ü anâsır ü eflâk
Ulvî ü süflî ü inâs ü zükûr
Tutalar mâtem-i Hüseyn-i Şehîd
İdeler âh ü nâle tâ dem-i Sûr
Bu musîbetden olmayan âgâh
Ola ahmed şefâ’atinden dûr
Rûz-i haşr olmaya nassîbi anun
Nazar-ı lutf-i Kirdigâr-ı Gafûr

Sûfi gelenekte, sûfi şair Fuzûlî’nin Kerbala Faciası'nı anlatan Hadîkatü’s-Suadâ/Erenler Bahçesi adlı kitabı okunur.

Muharrem’dür gönül feryâda gel-âh eyle efgân kıl
Azâ tut başa topraklar saçup çâk-i girîbân kıl
Kılup kat’-ı nazar mâh-ı Muharrem ayş ü işretden
Dem-â-dem çeşmini mazlâmlar yâdıyla giryân kıl
Urup gerdûna berk-ı âh-ı âteş-bârdan âteş
Binâsın yık anı devr-i muhalifden peşîmân kıl

Çeviri:
Ey gönül bu Muharrem ayıdır; bağır çağır, inle dur.
Yas tut; başına toprak dök; yakanı, bağrını yırt.
Muharrem ayında yemeyi, içmeyi bir yana bırak da,
mazlûmların başına gelenleri hatırlayıp, hiç durmadan ağla.
İnleyişin alev yağdıran şimşeğiyle dünyayı ateşe ver,
onun yapısını yık da, felek, muhalefet ettiğine pişman olsun.

Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmetle, minnetle anıyoruz.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com