Günümüz çocukları 'yalnız'laşarak büyüyor

11 Nisan 2018 Çarşamba
Günümüz çocukları 'yalnız'laşarak büyüyor
Günümüz çocukları 'yalnız'laşarak büyüyor

Soru: Merhametsiz, bencil, hırçın, mutsuz, sinirli, tahammülsüz bir nesil oluşturmaya başladık.

Anne babayı yönetmeye çalı­şan, hep kendi istediği olsun isteyen, istekleri yerine gelmedi­ğinde surat asan, hak arama duygusu yükselmiş fakat neyin “hakkı” olduğunu bilmeyen bir nesil sanki.

Ben oğlumu böyle yetiştirmedim. Verici bir çocuk. Ama bu kez de çok verici, kullanılıyor sürekli. Dengeyi nasıl kuracağız?

Cevap: Günümüz aile hayatında yetiştirilen çocukların ‘yalnız’laşarak büyüdüğünü biliyor musunuz?

Mutsuz kadının yetiştirdiği çocuk iç dünyasında mutsuz olur. Bu mutsuzluk onun çevrey­le kurduğu ilişkiye yansır. Arkadaş ilişkilerinde sorunlu ve merhametsiz çocuk olur çıkar tabii ki.

Hayat bir alış ve bir verişten ibaret derim her zaman❗️ço­cuğunuzun merhametli olması için sosyal ortamlarda, insan ilişkileri konusunda destekleyerek büyütmelisiniz. Yalnızlaşan çocuk bencilleşir ve tek taraflı “almaya” alıştığı için merhamet­ duygusu gelişmez.

Bu nedenle şöylesi bir mantık çok net yerleştirilmeli tüm çocuklara. Böylece sadece “alıcı/bencil” çocuklarla karşılaştıklarında mesafe koymayı öğrensinler.

• Çevremizle iyi anlaşmalıyız, evet. Ama çevremiz de bi­zimle iyi anlaşmak zorunda!

•İnsanlara kibar davranmalıyız, evet . Ama arkadaşlarımızda bize kibar davranmak z orunda.

*Onları kırmamalıyız, evet. Ama onlar da bizi kırmamak zorunda!

• Arkadaşlarımızla eşyalarımızı ve oyuncaklarımızı paylaş­malıyız, evet. Ama onlar da bizimle paylaşmak zorunda!

• Konuşmalarımıza, nezaketimize dikkat etmeliyiz, evet. Ama arkadaşlarımız da bizimle konuşurken terbiyesine dik­kat etmek zorunda!

• Kimseyle durduk yere kavga etmemeliyiz, evet. Ama arkadaşlarımız da bizimle kavga etmemek, kendi istediklerini dayatmamak ve karşı tarafa da seçme hakkı tanımak zorunda!

• Oyun sırasında kapris yapmamalıyız, evet. Ama arkadaşlarımız da kapris yapmamak zorunda!

özetle; merhamet hiçbir zaman boşa gitmeyecek kıymetli bir özelliktir. Olabildiğince öğretilmeli, tersini ortaya çıkara­cak hatalardan kaçınılmalıdır.

Unutmamalı ki; merhamet görmeyen bir çocuk, merhamet göstermeyi de zor öğrenecektir.