Ali Rıza Bayzan tüm yazıları

Eğitimci Yazar

Konuşamıyoruz, tartışamıyoruz!

DÜNYA TATLISI İNSANLARI BİLE BİRBİRİNİN CELLADINA DÖNÜŞTÜREN NEDİR!?

Dünya tatlısı dostlarım var, birbirinden çok farklı yaşam felsefeleri olan.

Facebook'taki manzaraya bakıyorum: Evinde misafir olarak ağırlasa başının üstünde tutacağı farklı görüşteki insanlara karşı tavrı adeta bir cellat gibi olabiliyorlar.

Bence bunun temel bir nedeni kanaatlerimizi inanç haline getirmek.

İnsanların inançlarını değiştirmeleri çok zor iken kanaatlerini değiştirmeleri daha kolaydır.

Tam burada belirteyim burada sözünü ettiğim inançlar, dini alanla değil, politik, ekonomik, sosyal veya kültürel alanlara ait.

Kanaatleri inanca dönüştürmenin dramatik bir örneği ünlü filozof Pisagor ve Hippasus'tur.

Ünlü filozof Pisagor, Tanrı'nın matematikçi olduğuna inanıyordu. İlave olarak da matematikte ilerleyen insanların Tanrı'yla konuşabileceğine inanıyordu. Buna inanışlara uygun olarak öğrencileri de Pisagor'u bir tür peygamber gibi görüyordu.

Pisagor, doğadaki tüm büyüklüklerin rasyonel sayılarla ifade edilebileceğine de inanmaktaydı. Ama öğrencilerinden Hippasus ise hipotenüsle ilgili bir hesaplama yaparken rasyonel olmayan bir sayıyla (kök 2 ile) karşılaştı.

Hippasus, dik kenarları 1 birim olan bir dik üçgenin hipotenüs uzunluğunun rasyonel bir sayı olmadığını kanıtlamıştı.

Pisagor ise, irrasyonel sayıların evrenin düzenine aykırı olduğunu düşünmüş ve öğrencilerine bu sayılarla ilgili akıl yürütmeyi yasaklamıştı.

Ortada kanıt vardı ama Pisagorculara bunu kabul ettirmek mümkün değildi; çünkü Pisagorculara rasyonel sayıları bir inanç haline getirmişti.

Konu Ege denizindeki bir gemi yolculuğunda tekrar kızışmış fanatik Pisagorcular Hippasus'u deniz atarak öldürmüştür.

Pisagor'a dönelim gene: Acaba irrasyonel sayıları kabul edeydi Pisagor, matematikte bir devrim yapmış olmayacak mıydı? Bu devrim bilim ve teknolojiye yansıması olmayacak mıydı? Bugün bilim ve teknoloji daha ileri düzeyli olmayacak mıydık?

Pisagor'un ve Pisagorcuların sorunu neydi, inanç ile kanaati karıştırmak, daha doğrusu kanaatlerini inanç haline dönüştürmek. İnanç haline getirdiğimizde konuyu artık akıl düzeyinde tartışmak çok zordur. Konuya sadece sağ-sol çatışması açasından bakmayın, yakın gözlemlemişliğim var sağcıların kendi içindeki, solcuların da kendi içindeki çatışmalar sağ-sol çatışması kadar şiddetlidir.

Konuşamıyoruz, tartışamıyoruz ama Allah var çatışmayı çok iyi biliyoruz; kavgada yumruk sayılmaz deyip elimize yalan yanlış ne geçirirsek karşı tarafa savuruyoruz.

Ali Rıza Bayzan - Mistikalem.com

bayzan@gmail.com

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ