Diğer

Budizm'de 4 Aryan gerçeği ve sekiz Aryan yolu

Buda'nın öğretisi dört Aryan gerçeğine ve sekizli Aryan yoluyla özetlenebilir.

Budizmde 4 Aryan gerçeği ve sekiz Aryan yolu

Buda, metafizik sorunların tartışılmasından daha çok hayatın acılarına çare bulmayla ilgileniyordu.

Hayatta pratik fayda sağlamayan sorunun öğrencileri tarafından ileri sürülmesini kesinlikle tasvip etmiyordu.

Buda'nın öğretisi dört Aryan gerçeğine ve sekizli Aryan yoluyla sınırlandırılmıştı.

Dört Aryan gerçeği

1. Dünyada ızdırap vardır,
2. Izdırabın bir sebebi vardır,
3. Izdırab kaldırılabilir,
4. Ve bunu yapacak bir yol vardır.

Karma nedir? Karma yasası nasıl işler?

Karma; Hint dini geleneğinde iki anlama sahiptir. Birincisi; eylem ve iştir. İkinci anlamı ise; bir eylemin etkisi ya da, geçmiş eylemlerin etkisinin toplamıdır. Böylece, Chatıdogya Upanişad'da, geçmiş işlemleri iyi olanların, ölümlerinin arkasından bir Brahman kadmın rahminden yeniden doğacakları ve eylemleri kötü olan kimselerin de, kast dışı bir annenin rahminden yeniden doğacakları ifade edilir.

Vedalara göre, kutsal eylemler ya da dini fiiller, iyi etkiler meydana getirirler. Evrenin yasası olarak kabul edilen Karma, özellikle yeniden doğmayla ilişkili olarak, Hint kültürünün ayırt edici bir özelliğidir. Bu yasa, acımasız bir şekilde işler ve insanların bir sonraki hayatında içinde bulunacağı kastı belirler.

Bu aynı zamanda, bir sebep-sonuç zinciridir. İyi işler, sizin bir sonraki hayatınızda iyi bir stütüde; kötü işler/ameller ise bir sonraki hayatınızda daha aşağı statüde dünyaya gelmenize yol açar. Bundan, hiçbir kimsenin kurtulma imkanı yoktur. Hatta tanrıların bile, bu yasaya maruz kaldığı kabul edilir. Brahmanik bir doktrin olmasına rağmen, Hindular arasında, mevcut bugünkü sosyal statülerin bir açıklayıcısı olarak zorunlu bir şekilde kabul gördüğü söylenemez.

Budizmde sekizli yol

1. Doğru inanç,
2. Doğru niyet,
3. Doğru konuşma,
4. Doğru fiil,
5. Doğru yaşam,
6. Doğru çaba,
7. Doğru düşünce
8. Doğru derin tefekkürden oluşur.

Büyük gayret sarf edilerek takip edilen bu yollar insanı, bütün acıların sebebi, arzu ateşinin sönmesi olan nirvana’ya götürür.

Uygun olarak yorumlandığında nirvana, bütün arzular ve tutkular alt edildiğinde bir kimsenin ulaştığı kusursuz duruma verilen isimdir.

mistikalem.com

Yorumlar