Gizemli medeniyet: Anasaziler

Amerika'da yaşamış ve halkı tarım ile uğraşmış olan tarih öncesi bir medeniyet: Anasaziler…

Gizemli medeniyet: Anasaziler
İlginizi çekebilir

Yaşlı gezegenimizin geçmişinde çok sayıda göç vardır. İnsanlar oradan oraya göçmüşler, birbirlerinden ayrılmışlar ve yine kavuşmuşlardır. Bu gerçek veya öyküler, nesiller aracılığı ile şarkılara, hikâyelere, efsanelere dönüşür…

Anasaziler de 800 ile 1600 yılları arasında Amerika'nın güneybatısının kuzey Rio Grande bölgesiyle Colorado Platosu'nda yaşamış olan tarih öncesi, tarımla uğraşan bir halktır. ‘Anasazi’ adı, ilk arkeologlar tarafından benimsenmiş bir Navajo sözcüğüdür. ‘Eskiler’ ya da ‘Düşman ata’ anlamına gelir. Bu anlamda düşman ‘Bizden olmayan insanlar’ demektir.

Bu ilk çiftçilerin soyundan gelen Pueblo halkları, ‘Irsi Pueblo Halkı’ terimini tercih ederler. Pueblolar, Four Corners Bölgesinde -Arizona New Mexico Colorado ve Utah- Canyon de Chelly Mesa Verde Chaco Canyon Canyonlands ve Bandelier gibi günümüzde çoğu milli parklar olan yerlerde yaptıkları yamaç evleri çok katlı taş mimarileri ve kaya resimleriyle ünlüdürler.

Ancak bu mimari örnekler bu yerlerine çok kolaylıkla adapte olabilen ve çoğunlukla küçük ve dağınık yerleşim birimlerinde yaşayan ve mısır fasulye kabak yetiştirip vahşi hayvanlar avlayan bu insanların yalnızca en çok görülebilen taraflarını temsil ederler.

Mesa Verde'deki Yamaç Saray'ın 220 odası ve 23 kivası vardır. Burası da 1250'den I280'e kadar Anasazi kültürünün Mesa Yerde kolu tarafından iskân edilmiştir. Betatakin Harabesi: Bu yamaç barınağında 120 oda ve 3 kiva vardır. 1250 ile 1300 yılları arasında Anasazi kültüründen Kayenta halkı burada yaşamışlardır.

Coğrafyadaki ekolojik kaynaklardaki iklim ve kültür tercihlerindeki bölgesel farklılıklar her biri kendi çömlek süsleme gelenekleri taşçılık stilleri ve mimari biçimlerine sahip ayrı Anasazi alt-geleneklerinin çıkmasına neden olmuştur.

Anasazilerin bu alt-gelenekleri arasında Virgin Kayenta Mesa Verde Chaco ve Rio Grande kolları vardır. Bunlar 11. yüzyılın sonundaki en gelişmiş dönemlerinde Güney Nevada'dan Orta New Mexico'ya ve Kuzey Arizona'dan Güney Utah'a kadar bir alanı iskân etmekteydiler insanı şaşkına çeviren toplum merkezleri kuzeybatı New Mexico'nun San Juan Havzası'nda olan Chacolar 12. yüzyılda ata topraklarını terk edenlerin ilki olmuşlardır.

Ancak 13. yüzyıl sonunda Virgin Kayente ve Mesa Verde kolları halkları da güney ve doğuya gitmek üzere yurtlarını terk etmişlerdi. Yalnızca Rio Grande kolu ve Colorado Platosu'nun güney eteklerindeki birbirinden kopuk topluluklar ata topraklarında yaşamaya devam etmişlerdir.

1600 yılında hatta 1450'de bu Anasazi soyundan gelenler bizce çağdaş Arizona ve New Mexico' nün Hopice Zunice Keresçe Tewaca Tiwaca ve Towaca konuşan Pueblo Kızılderilileri olarak bilinmektedirler. Bu dirençli insanların göçleri ve ayakta kalabilmeleri gözlemcileri 100 yıldan uzun bir süredir kendilerine hayran bırakmıştır.

Pueblo atalarının yurtlarını terk etmeleri konusunda arkeologların ve Amerikan yerlilerinin farklı ama birbirlerini tamamlayan kuramları vardır. Pek çok arkeolog halkı yerlerinden göçe zorlayan şeyin çevre koşulları olduğunu düşünmektedir.

Bunlar uygunsuz iklim koşullarının insanların yaşamaları için yeterli besin maddesi yetiştirilmesine izin vermediğini iddia etmektedirler. Diğerleri ise insanları göçe zorlayan şeyin toplumsal sorunlar olduğu düşüncesindedirler. Bunlar iç çatışmaların savaşın ve şiddet korkusunun sonucunda insanların önce evlerini büyük ve kalabalık köylerde ya da kendilerini savunabilecekleri yamaçlarda yaptıklarını ve sonra da daha güvenli yerler aramaya çıktıkları görüşünü benimsemektedirler.

Diğer bazı arkeologlar insanları Four Corners bölgesinden uzaklaştıran şeyin aralarında yeni bir din daha fazla güvenlik ürün yetiştirmek için daha iyi bir iklimin de olduğu değişik unsurlar olduğunda ısrar etmektedirler.

Kısacası bazı arkeologlar Anasaziler'in güç koşullar nedeniyle yerlerinden ‘itildiklerine’ diğerleri de cazip koşullarla başka yerlere ‘çekildiklerine’ inanmaktadırlar. Ancak bugün çoğunluk, bir tek nedenden çok, çevre ve toplumsal nedenlerin birleşmesinin Anasaziler'i 13. yüzyılda Four Corners bölgesinden göçe zorladığını kabul ederler.

Mistikalem.com

 

 

 

 

 

 

 

Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ