Bubi'nin aykırı işleri İş Sanat Kibele Galerisi’nde

Gotik sanatın çağdaş temsilcilerinden Bubi'nin 6 Dönem sergisi 12 Ocak – 3 Mart 2018 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebilir.

Bubinin aykırı işleri İş Sanat Kibele Galerisi’nde
Eserlerinde uygarlık öncesi dönemlerin Mısır, Mezopotamya ve özellikle Anadolu kültürlerinin izini süren, “güzel”in ötesini arayan, kuralsızlıktan ve kusurlardan beslenen Bubi, İş Sanat Kibele Galerisi’nde “Dikişler”, ”Yamalar” , ”Aplike Yüzeyler”, “İkonalar”, “Kafesler” ve “Düğümler” gibi farklı teknikler kullanarak yaptığı çalışmaların yanı sıra heykellerinden de bazı örnekleri sergileyecek.
110
Bubinin aykırı işleri İş Sanat Kibele Galerisi’nde
İstisna örnekler dışında Osmanlı – Türk sanatında pek etkili olmayan gotik üslubun nadir temsilcilerinden biri olan Bubi, düğümleri, kafesleri, yamaları, heykelleri ile güzel olanın içindeki kusurlara ve eksiklere dikkat çekiyor.
210
Bubinin aykırı işleri İş Sanat Kibele Galerisi’nde
ngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Ruskin’in “Yaşayan her şeyde, güzelliğin de kaynağı olan belirli düzensizlikler ve noksanlar vardır. Hiçbir insanın yüzünün çizgileri iki taraftan da aynı değildir. Hiçbir yaprağın, hiçbir dalın simetrisi kusursuz değildir. Kusurluluğu kaldırmak, ifadeyi yok etmektir. Yaşamı felç etmektir.” sözleriyle ifade ettiği gibi, Bubi de çalışmalarında dağınık olana, biçimsize ve doğaya odaklanıyor
310