Ferda Ercan Uyulan tüm yazıları

Okültizm Uzmanı

14 Ekim 2015 Hicri Yılbaşı

14 EKİM 2015 HİCRİ YILBAŞI 1437 ve MUHARREM AYININ ÖNEMİ.

Bu gece, Hz. Muhammed'in (S.A.V) Hicret'inin başlangıç olarak kabul edildiği tarih ve “Hicri Yeni Yıl” başlangıcı. 1436 yılından 1437 yılına girilmektedir. Hicret, ruhani anlamda insanın şuuruna göstereceği yolu, incelikler dolu hesapların ortaya çıkarılacağı güne kendisini hazırlamasını ve olumsuzluklardan yenilenme çabasının gereğine işaret eder. Muharrem ayı hicri yılbaşında başlar ve Kerbela'da zulme uğrayarak Beka'ya ulaşan Peygamber ailesinin, incitilen Ehl-i Beyt'in, Matem Orucu günlerini kapsar. Miladi ve Rumi takvim gibi 12 Hicri ay; Muharrem, Safer, Rebiül-evvel, Rebiül-ahir, Cemaziyel-evvel, Cemaziyel-ahir, Receb, Şaban, Ramazan, Şevval, Zil-kade ve Zil-hicce olarak sıralanır.

Muharrem ayının kutsallığı; 10. gününde İslam öncesinden beri oruç tutulmasından ve şu olaylardan kaynaklanarak sürmüştür. Bu ay; Hz Adem’in iki tövbesinin kabul edildiği, Hz Musa'nın kavmini esaretten kurtardığı, firavunun boğulduğu ve Musa peygamberin oruç tutup, tutulmasını öğütlediği, Hz Nuh’un gemisinin karaya giderek tufandan kurtulduğu, Hz İbrahim’in Nemrut’un ateşinden soyutlandığı, Hz. Süleyman’a saltanat verildiği, Hz Eyüp'ün dertlerine şifa bulduğu, Hz Yunus'un balığın karnından çıktığı hikmetlere layık olmuştur.

Bu yıl, Muharrem ayının 10. Günü olan 10 Muharrem; 23 Ekim 2015 ise, Aşure Günü’dür.

KERBELA OLAYI

Muharrem ve aşure orucunun Peygamberler ile ilişkili tüm bu kutsallığına, Kerbela olayında susuz ve aç bırakılan şehitlerin yası ile, İmam Hüseyin’in 10 Muharrem'de şehitliği eklenmiştir.

Ehlibeyt’in 12 imamından İmam Hz Ali, Hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. günü Kufe Mescidi'nde ibn-i mülcem tarafından kılıçla yaralanarak, İmam Hasan AS. ise, hicretten elli yıl sonra zehirlenerek şehadete ulaşmıştı.

Kerbela Olayı, 10 Ekim 680/ Hicri- 10 Muharrem 61 tarihinde İslamın peygamberinin torunu Hz.Hüseyin'e bağlı küçük bir birliğin, Emevi halifesi I. Yezid'e bağlı birkaç bin piyade ve 500 okçu ile sarıldığı Irak Kerbela çölünde geçmiş, o acı günlerde Peygamber torunlarının suya ulaşması engellenmiştir.

şimr bin zi'l cev. Hz. Hüseyin'i öldürmüş, başını kesmiş ve mızrağa takmış, Hz.Hüseyin oğlu Ali Asgar, altı aylık ve susuzluktan ölmek üzere olan bir bebekken, babasının kucağında düşmana gösterilerek, bir yudum su verilmesi istenildiğinde, hurmala bin kahil tarafından okla vurularak öldürülmüştür.

Kerbela sahasında, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa-i Kazım, İmam Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam Ali el Naki, İmam Hasan-ı bin Ali Askeri de şehit olmuşlardır.

Fuzuli’nin eşsiz tarihi eseri ''Hadikatü's-Suada'' Saadete Ermişlerin Bahçesi adlı kitap, Kerbela olayı hakkında bilgi almak isteyenler için temel bir başyapıt olmuş, gözyaşları içinde ibretle okunmaya devam edilmektedir. Fuzuli’nin On iki İmam'a muhabbetle bağı, Kerbela Faciası'nın açtığı yaralarla yazdığı son derece önemli mersiyeleri ortaya çıkarmıştır. Fuzuli, Irak Kerbela kentinde Hz. Hüseyin kabri avlusunda gömülüdür.

Hz. Muhammed'in (S.A.V), torunu Hüseyin doğduğu zaman,Cebrail A.S, peygambere bir kutlama ve bir de torununun şehadet bilgisi ile taziyede bulunmuştur.

İMAM MEHDİ

12 İmamlardan Muhammed-i Mehdi - sahip el zaman- ise, rivayetlere göre, 11 yaşında ve Irak Samara’da bir mağaraya girerek sır oldu. İmam Mehdi’nin kıyamet habercisi olduğu, veya gelişi ile Dünya'da barış sukün adalet ve hukuk sağlanacağına, geleceği zamanda mezheplerin yozlaşmış olacağına, Eshab-ı Kehf; 7 Uyurlar'ın , Mehdi’nin yardımcıları olacağına ve İsa A.S'ın gökten inerek, Deccal ile harb ederken, Mehdi ile beraber olacağına dair hadisler bulunuyor.

Örnek Hadisler:
''Nasıl helak olur bir ümmet ki, başında ben, sonunda Meryem oğlu İsa ve ortasında da Ehl-i beyt’imden Mehdi vardır.'' 
Hadis/ Hakim, İ.Asakir

''Mehdi bendendir, yeryüzünü hak ve adaletle doldurur''
Hadis/ Ebu Davud.

''Dünyayı küfür kaplamadıkça Mehdi gelmez.'' 
Mektubat-ı Rabbani 2/68.

''Mehdi gelince, bir bereket olacak, ümmetim rahat edecektir'' Hadis /İbni Ebi Şeybe

''Mehdi Ehl-i Beyttendir. Allah onu bir gecede olgunlaştırır.
Hadis /İbni Mace, İ.Ahmed.

Hazret-i Ali, oğlu Hasanı gösterip, "Bu oğlumun neslinden biri çıkacak, dünyayı adaletle dolduracaktır" buyurdu. 
(Ebu Davud)

Hicri Yeni Yıl'ın huzur, bağışlanma, bereket ve esenlikler getirmesi dileği ile.
(13/11/2012 Okültizmveenerji Kitap)

Ferda Ercan Uyulan - Mistikalem.com

www.facebook.com/okultizmveenerji

Yazarın diğer yazıları
Tüm yorumlar
BURÇ YORUMLARI
NAMAZ VAKİTLERİ